dotted-banner.png
energetikai-audit

Épületgépészeti és épületenergetikai szakértés

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Írjon nekünk

Energetikai audit, energetikai szakreferens

 

Az energetikai audit olyan komplex folyamat, mely tartalmazza az energia felhasználó rendszerek vizsgálatát, az energiafogyasztás elemzését és az energiahatékonyságot fokozó javaslatok kidolgozását.

Az energetikai audit célja az energiaellátás és az energiafelhasználás hatékonyságának biztosítása, az energiafogyasztási költségek csökkentése és a környezet védelme. Magyarországon a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (megjelent: Magyar Közlöny 70. szám, 2015. május 22.) a nagyvállalatok számára kötelezővé tette az energetikai audit elkészítését. Minden nagyvállalat a tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. A kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kell elvégeztetnie. A 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet rendelkezik az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.A rendelet szerint az energetikai auditnak ki kell terjednie:

 • Az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására
 • A fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására
 • Az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására
 • A költséghatékonyabb energiafelhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

Az energetikai audit részletes számításokon alapul és javaslatot ad az energiahatékonyság javítási intézkedésekre vonatkozóan. A Kormányrendelet szerint az intézkedéseket legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatározni: 

 • Beruházást nem igénylő
 • Támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő
 • Jelenleg csak támogatásokkal reális

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellenőrzi a kötelező energetikai auditálás teljesítését és az energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét.

Cégünk több éve készít energetikai auditokat, ezért nagy tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen. Az energetikai auditálásról szóló MSZ EN 16247 szabvány csomag megjelenését követően az energetikai auditot szabványos keretek között lehet készíteni. A szabványosítás és a törvényi rendelkezés tovább erősítette az energetikai auditálás jelentőségét. Megtisztelne minket, ha partnerei lehetnénk az energetikai audit elkészítésében, az energiafogyasztás és a környezeti terhek csökkentésében. 

Ha Önnek energetikai auditra van szüksége, legyen szíves felvenni velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken!

Az energiahatékonysági törvénynek és a 122/2015. Kormányrendeletnek megfelelően 2016. december 21-től kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni minden vállalatnak (nagyvállalat és kkv is), amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy
 • b) 100 000 m3 földgázt vagy
 • c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferensi tevékenységünk az alábbiakból áll: 

 • Figyelemmel kísérjük a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását.
 • Részt veszünk a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.
 • Javaslatokat fogalmazunk meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.
 • Gondoskodunk a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések és az alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.
 • Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt veszünk a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • Havonta jelentést készítünk tevékenységünkről, a vállalat tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről az előző évi azonos időszakbeli fogyasztási adatok, a végrehajtott beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények figyelembe vételével.
 • Összefoglaló éves jelentést készítünk a havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet a jogszabály szerint a vállalat a saját honlapján május 31-ig kötelesek közzétenni.
 • Elkészítjük és elküldjük a MEKH-nek a 2015. évi LVII. törvény 22/C. § szerint az éves adatszolgáltatást a 2/2017 MEKH Rendeletben rögzített adattartalommal. Az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig kell teljesíteni! *22/C. § (1) A vállalatnak a Hivatal részére adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás és üvegházhatású gázkibocsátás mértékéről, az energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos adatokról és az energiahatékonysági szemléletformálásról.

A Comfort Consulting Kft. 2004. évi alapítása óta számos energetikai auditot készített. Az elkészített energetikai auditok alapján nagy tapasztalattal rendelkezünk az energiafogyasztás elemzésében, az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségek és üzemeltetési eljárások kidolgozásában is, mely a szakreferensi szolgáltatás alapja.

ugyfel-ico.png
916
SUCCESFUL PROJECT
ugyfel-ico.png
1211
SATISFIED CUSTOMER
ugyfel-ico.png
78
WINNING TENDER

CONTACT

ADDRESS

2310 Szigetszentmiklós, Deák Ferenc str. 2. fszt. 3.

TELEPHONE

+36 30 964 2500